1797-Hilda-Svikle-0068
Wurde dechiffriert vonLinda_Pavlovska
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2019-10-09 17:37:04
DechiffrierungTeicēja
Milda Bērziņa.
38 gadi Lizuma Skujiņās.

519

Māte, mana māmulīte,
Laid man gultas maliņā
Tu jau pati gan zināji,
Šī naksniņa pēdējā.
Aiz vārtiem mans celiņš,
Sagrožoti kumeliņi.
Sirmi zirgi zaļi vāģi,
Daiļi brūtes vedējiņi.

Vai, krauklīt, tu redzēj',
Kur aizveda mūs māsiņ:
Pār purviem, pār mežiem,
Pār smalkajiem krūmiņiem.

520

Sēju plašu rožu lauku
Ar ko daiļi pušķoties.
No tā lielā sējumiņa
Viena pati roz' uzauga.
Vai man vienas rozes dēļ,
Tādu plašu lauku sēt.
Vai man vienas meitas dēļ
Tādu garu ceļu jāt.

Iešu ņemšu līgaviņu
Bārenīšu sētiņā:
Nāks meitiņa dziedādama
Kā puķīte ziedēdama.

Būs man mīļa,
Būs man daiļa
Rožu lauka kopējiņa.

521

Kas tur kliedz, kas tur brēca
Dziļas upes dibenā.
Jānīts kliedza, Jānīts brēca
Dziļas upes dibenā.
Nākat lieli, nākat mazi
Velkat Jāni maliņā.

522

Jāņu nakti, meitiņ, sargi
Savu ziedu vainadziņ'.
Nakts ir silta, galva karsta
Ātri vīta vainadziņš.
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of H. Svikle
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.