1669-Ansis-Lerchis-Puskaitis-01-0119
Расшыфроўшчыкlcalmane
Скончаны
Прынята
Адноўлены2019-12-05 22:56:03
Расшыфроўка115.

[1669]

306

75.6 Nēķena Bregžu kalns.
Nēķenā Liesmiņš uzr. 1889.g. Balsī 28.n.A.L.P.kr./

Kādas 5 verstis no Nēķena muižas uz dienvidus pusi atronas pāri par 700 pēdam augsts kalns: Bregža kalns. Še agraki Brezeķa muižiņa bijuse, no kam kalns un apkārtne dabujuši nosaukumi: Bregži. Šo kalnu šejienieši pazīst ari zem vārda Kartavu kalns. Šis vārds cēlies no tiem laikiem, kad Latvieši vēl smaka grūtā jūgā. Tajos laikos uz ša kalna daudz zaudejuši dzīvibu pie karatavam. Še ari liels ozols atradies, pie kura nelaimigos kāruši. Daži vecie vēl atminas šo ozolu, kuru saskaldot atraduši dzelzs āķi tanī.

307

75,8 Kara kalns
/Krūtē F.Fišers uzr.A.L.P.kr./
Krūtes pagastā ir kalns, ko ļaudis dēvē par Kara kalnu jeb ari Kartavas kalnu. Te šinī kalnā vecos laikos pakarts reiz liels slepkava. Slepkava bijis mežsargs. Vienu dienu tas krogā sastapis svešu ceļa gājeju, smalkās drēbēs. Slepkava domājis: ''Tam pulka naudas!'' un iazkrāpis pie sevis nakti pārgulet. Labi. Bet dižceļa mala viņš nodūris smalko ceļa gājeju un aplaupijis. Bet viens nabags aiz krūma visu noskatijies un cēlis neģēlibu gaismā. Otrā dienā saradušies pulka cilveku slepkavas mājā, lai to apcietinātu. Bet slepkava paķēris platcirvi, atspiedis muguru pret sienu un neļāvies apcietināties. Tad ļaudis tikmēr gaidijuši, kamēr slepkava noguris, cirvi rokā turedams- tad satvēruši to, veduši tiesāt: pakāruši šinī Kara kalnā, atstādami viņa miesas kartavas putniem par ēsmu. Slepkavas mājās atraduši pulka nokautu cilveku  un tikdaudz 
Расшыфраваць тэкст
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Ansis Lerhis-Puškaitis
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.